Muara Ibadah Adalah Akhlak

Rasulullah SAW bersabda, “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya” (HR. Abu Dawud dan At Tirmidzi)

Begitu besar peranan akhlak yang baik dalam kehidupan sehingga mampu menghadirkan suasana yang harmonis dan selaras. Tidak sedikit pula hidayah islam mampu mengetuk pintu dan akhirnya membuka hati kaum non muslim dikarenakan pancaran pesona akhlak mulia yang mampu ditunjukan oleh seorang muslim. Lanjutkan membaca “Muara Ibadah Adalah Akhlak”