Orang Yang Berakal 

Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata;

“Orang yang berakal bukanlah yang dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, tetapi orang yang berakal adalah yang dapat membedakan kebaikan di antara dua kebaikan dan keburukan di antara dua keburukan.

Dia mengetahui manakah kebaikan yang lebih utama diantara dua kebaikan, untuk diikuti, dan manakah keburukan yang paling menjijikkan di antara dua keburukan untuk ditinggalkan.”

~ ~ ~

~ Billaahi Taufiq wal Hidayah ~