Ikhlas

Suatu ketika Imam Al-Ghazali ditanya oleh muridnya tentang apa itu “Ikhlas”, dan beliau pun menjelaskan dengan singkat;

“Ikhlas adalah menjadikan semua amalmu untuk Allah Ta’ala, tidak merasa gembira dengan pujian manusia dan tidak peduli dengan celaan mereka”

Saudaraku,

Sungguh sebuah jawaban yang singkat, namun seolah membongkar sisi tersembunyi di dalam relung hati.

Adakah diriku sudah berlaku “Ikhlas” dalam setiap amaliah? Tanyakan hati kecilmu!

~

Ya Rahman,

Kami bermohon kemurahan-Mu dan bimbingan-Mu dalam perilaku lahir dan bathin kami..

Ya Rahim,

Terimalah amal-amal kami, tutupilah cacatnya, dan sempurnakanlah segala kekurangannya..

~

Allahumma a ‘inna ‘ala dzikrika wa syukrika wa husni ‘ibaadatik